Selecteer een pagina

Explosive Shockwave Solutions

Elimineren van aanslag en vervuiling in industriële installaties ter optimalisering van het productieproces en het rendement
Welke toepassingen zijn er?Wat zijn de voordelen?

Meer over Explosive Shockwave Solutions (ESS)

ESS is gespecialiseerd in het verwijderen van aanslag/vervuiling in diverse delen van verbrandingsinstallaties en andere industriële installaties door het toepassen van kleine gecontroleerde explosieve ladingen. Deze werkzaamheden hebben ten doel door middel van het aanpakken van de aanslag of vervuiling de productie te optimaliseren en zorgen dat het optimale daaraan verbonden rendement behouden blijft.

Een ander doel van het verwijderen van aanslag door middel van explosieve ladingen is het uitvoeren van zogenaamde veiligheidsreinigingen, die ervoor zorgen dat schollen en brokken los springen zodat personen de installatie veilig kunnen betreden.

Voordelen explosief reinigen

 

 • Voorkomen van shut down, shut off’s en crash stops van de verbrandingsinstallatie
 • Verhoging beschikbaarheid van de installatie
 • Besparing op onderhoud door kortere stop doorlooptijden
 • Toe te passen bij installatie in bedrijf en buiten bedrijf (online en offline)
 • Arbo-technisch zeer veilige methode (betreden ketel niet noodzakelijk)
 • Consequent en beproefde kwaliteit van het resultaat
 • Hoge mate van veiligheid en controle
 • Probleemoplossend
 • Beproefde maatregel tegen ketelcorrosie
 • Emissie limitatief

Professioneel en veilig

ESS werkt met een team van gecertificeerde springmeesters en voor explosieve doeleinden vergunde en deskundige medewerkers.

Optimale dienstverlening is voor ESS onbetwistbaar daar wij beschikken over grote expertise, hoge flexibiliteit, uitermate snelle mobilisatie en een groot aanpassingsvermogen bij onvoorziene situaties.

Toepassingen van reiniging met explosieven

Veiligheidsreiniging

Reiniging na het uit bedrijf gezet zijn van de installatie om deze veilig te kunnen betreden.

1ste, 2de en 3de trek van de verbrandingslijnen

Reiniging waarbij de verbranding nog in bedrijf is.

Verdamperschermen, oververhitters, economisers en complete pijpenbundels

Verstoppingen in filterbuizen, trechters en silo’s

Voor en na explosieve reiniging

Service en technieken

Door repeterend kleine gecontroleerde explosieve ladingen tot detonatie te brengen wordt vervuiling losgereflecteerd van delen van de installatie. Deze handeling wordt dusdanig vaak herhaald totdat de keteldelen ontdaan zijn van vervuiling.

Online – Installatie in bedrijf

 • tot procestemperaturen van 1200ºC:
 • verlengen beschikbaarheid installatie
 • optimaliseren rendement

Offline – Installatie buiten bedrijf

 • veiligheidsreiniging
 • verkleinen massieven

Inspectie met High temperature camera

 • in beeld brengen mate van vervuiling
 • problemen signaleren